Search
Close this search box.

اتصال کوتاه و پارامترهای مربوط به آن

در این مقاله در مورد اتصال کوتاه و پارامترهای مربوط به آن مطالعه خواهید کرد، پس تا پایان مقاله همراه باشید.

فهرست مطالب

استاندارد IEC 60947-2  مربوط به پارامترهای اتصال کوتاه میباشد.

پارامترهای جریانی مربوط به اتصال کوتاه:

1.قدرت قطع (Breaking Capacity): همان قدرت قطع اتصال کوتاه است و مقدار جریانی اتصال کوتاهی است که یک کلید می تواند قطع کند. این مورد می تواند برای یک فیوز نیز صادق باشد.

برای یک نقطه که جریان اتصال کوتاه آن 50 کیلوآمپر می باشد قدرت قطع کلید یا فیوز باید بیشتر از 50 کیلوآمپر باشد تا بتواند اتصال کوتاه را قطع کند.

2.قدرت وصل (Making Capacity) : قدرت وصل مقداری بیشتر از قدرت قطع می باشد و برای آن در واقع مقداری بیشتر از پیک جریان اتصال کوتاه را در نظر می گیرند. در فشار متوسط مقدار قدرت وصل 2.5 برابر مقدار قدرت قطع می باشد ولی در فشار ضعیف مقادیر آن باتوجه به سطع اتصال کوتاه دارای مقادیری متفاوت می باشد. در هنگام وصل فشار مکانیکی به سیستم وارد میشود.

3.قدرت تحمل اتصال کوتاه (short circuit withstand current) : مقدار جریانی که کلید می تواند برای مدت کوتاهی مشخص تحمل کند. از جنس حرارتی می باشد. در یک تابلو زمانی که در پایین دست اتصال کوتاهی رخ می دهد به جهت وجود coordination بین کلیدهای پایین دست و بالا دست, ابتدا کلید پایین دست باید عمل کند و جهت به وجود آوردن coordination  بین کلید پایین دست و بالا دست آن از Icw استفاده می کنند. کلیدهایی که قابلیت تحمل جریان اتصال کوتاه را دارند یا کلیدهای Load break switch هستند که اصلا حفاظت ندارند و یا کلیدهای خودکار Cat B که در مشخصه این کلیدها زمان قسمت اتصال کوتاه قابلیت تنظیم دارد. قدرت تحمل اتصال کوتاه از جنس انرژی (I^2t) می باشد.

در MV دژنکتورها و سکسیونر ها withstand دارند که با Ith آن را نشان می دهند.

در مورد تابلو قدرت قطع و قدرت وصل معنا نداشته و باید از قدرت تحمل اتصال کوتاه استفاده بکنیم. در واقع جریانی که بر روی تابلو نوشته میشود همان قدرت تحمل می باشد که معمولا با یک جریان و یک زمان نوشته میشود که اگر جریان قرار داده نشده بود t=1 ثانیه می باشد.

4.Icu (Ultimate S.C Capacity)  : حداکثر ظرفیت قطع کلید میباشد و ممکن است کلید دیگر قابلیت وصل و بهره برداری را نداشته باشد.

5.Ics  (Service S.C Capacity) : حد سرویس قدرت قطع میباشد و بعد از اتصال کوتاه و قطع کردن کلید, کلید همچنان قابلیت بهره برداری و در سرویس ماندن را دارد و نیاز به تعویض و یا تعمیر کلید نمی باشد.

معمولا Ics به صورت درصدی از Icu بر روی کلید ها نوشته می شود.

  • Icm در استاندارد IEC 60947-2  به صورت جدولی رابطه ی آن با Icu نوشته شده است .
  • همواره Icm به صورت ضریبی از Icu می باشد یعنی  Icm=n*Icu. حال اگر 6<Icu<10 باشد نسبت Icm به Icu برابر 1.7 می باشد. اگر 10<Icu<20 نسبت Icm به Icu برابر 2 می باشد. اگر 20<Icu<50 نسبت Icm به Icu برابر2.1 می باشد و اگر Icm>50 باشد نسبت Icm به Icu برابر2.2 می باشد.
  • در کلید های cat B رابطه ی Icw<= Icu  برقرار میباشد.

نکته: همواره Tcw و Icw با هم دیگر بیان می شوند و با هم رابطه ی عکس دارند. یعنی هر چه قدر Tcw را کمتر کنیم قدرت تحمل اتصال کوتاه بیشتر میشود. انرژی قابل تحمل اتصال کوتاه (Icw^2*Tcw) همواره یک مقدار ثابت است. پس اگر کلیدی 50kA را در مدت 1 ثانیه تحمل کند و بخواهیم ببینیم که کلید چه مقدار جریانی را در مدت زمان 3 ثانیه تحمل می کند داریم:

50^2*1=Icw^2*3

که در این صورت Icw=28.86kA .(این کلید 28.86 کیلوآمپر را در 3 ثانیه تحمل می کند.)

با تشکر از صرف وقت و مطالعه مقاله ما.

شرکت صنایع برق و کنترل مأوا (سهامی خاص)

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری
MAVA eci

مقالات مرتبط

Advanced Heading
SUB HEADING HERE

I am Advanced Heading

Select Language