Search
Close this search box.

Tag: تولیدکننده تابلو برق Indoor

مشخصات فنی کلیدهای اتوماتیک

در بخش پیش با ساختمان کلیدهای اتوماتیک آشنا شدیم. انواع کلیدهای اتوماتیک برای کاربردهای مختلف و استفاده در بخش های مختلف شبکه، در ابعاد و مکانیزم عمل، تفاوت های زیادی با هم دارند که باعث می شود مشخصات فنی و به تبع هزینه ساخت این کلیدها متفاوت باشد. در واقع ما آنچه در انتخاب یک کلید از کاتالوگ سازنده نیاز داریم، مشخصات فنی کلید است. در این بخش قصد داریم مشخصات فنی مختلف یک کلید، را بررسی کنیم.

Read More »

جداول کاربردی

در این مقاله به بررسی انواع جداول کاربردی برای تولید تابلو های برقی میپردازیم.پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

Read More »

تابلوی برق و انواع آن

در این مقاله سعی داریم اطلاعات شما را در مورد تابلوهای برق افزایش دهیم و توضیحات انواع آنها بپردازیم، پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

Read More »

Select Language